pondělí 30. prosince 2013

30.12. 2013 - end of this year

 Today I have been in Prague with children of my friend. Prage is biggest city and capitol of Czech Republic. I love it. There is remarkable historical center, but most poeple live in modern buildings. There is a lot of chances to work or to spend free time. My favourite places are tearooms. This is special in my country - tearooms with oriental atmosphere. But today there were no time for tearoom.

Dnešek jsem strávila v Praze s dětmi mojí kamarádky. Prahu mám moc ráda. Ráda se toulám po historickém centru a miluju čajovny, kterých je v Praze hodně. Dnes ale na žádnou čajovnu čas nebyl.

Source of picture: http://commons.wikimedia.org

sobota 28. prosince 2013

My new year resolution - new blog

I decided to make a new blog. I had some blogs before, but this one should be different. I want to write every day. Short articles but every day. And a lot of picture. I love to take pictures, make computer graphic and draw. My other hobbies are books, internet, cooking, gardening.

Rozhodla jsem se založit nový blog. Už jsem nějaké blogy měla, ale tenhle bude trochu jiný. Chci psát každý den. Třeba jen málo, ale opravdu každý den. A hodně obrázků. Baví mě fotit, dělat počítačové obrázky a kreslit. Moje další záliby jsou knížky, internet, vaření, zahrada.