čtvrtek 2. ledna 2014

2nd of January

My new year resolition is to write every day but yesterday I wrote nothing to this blog. But I am not blaming myself for that. I suppose there will be days without blogging. If I manage to make blogpost 80% of days, it will be great. I try to be kind to myself, it is  not so simple how it sounds. I always wanted to be perfect and to avoid all mistakes. But it is  not possible. Mistakes are our life lessons, we should learn from them. 
When we were at school, we could be perfect, because we knew in advance, what task will be next. We had a chance to prepare. But real life will not say you in advance, what will be your next lesson. We are doing our best, always, so there is nothing to blame ourself.
I want to be kind to other people but I should be kind to myself also.

Moje novoroční předsevzetí je psát každý den, ale včera jsem žádný příspěvek na blog nenapsala. Ale neobviňuju se kvůli tomu.Počítám s tím, že některé dny prostě nic nenapíšu. Bude skvělé, když to zvládnu po 80% dní. Snažím se být k sobě vlídná a tolerantní, ale není to tak jednoduché, jak to zní. Vždycky se snažím být perfektní a vyhnout se chybám. Ale to není možné. Chyby jsou naše životní lekce, měli bychom se z nich učit.
Když jsme byli ve škole, mohli jsme být perfektní, protože jsme vždycky věděli předem, jaký bude další úkol. Měli jsme možnost se na něj připravit. Ale ve skutečném životě se nedozvíte předem, jaká bude vaše další lekce. Děláme vždycky to nejlepší, co v dané chvíli umíme a není proč se obviňovat.
Chci být milá na ostatní, ale měla bych být vlídná i sama k sobě.

Žádné komentáře:

Okomentovat